اهداف آن ذکر شده است و به جای دستور صریح به ساختن مسجد، اهداف این امر مهم شمرده شده است. شاید چون ساختن مسجد و عبادتگاه امری طبیعی است و پیروان همه ادیان آسمانی در پرتو تعالیم کتب آسمانی و پیامبران الهی به ساختن مسجد و عبادتگاه و حتی همه چيز. مشرکان و پیروان ادیان بشری نیز مکان هایی را برای پرستش خدایان و انجام مراسم آنها اختصاص می دهند. وقتی از مسجد صحبت می کنیم، فضایی مملو از صفای روحی و معنوی به ذهنمان خطور می کند و روح ما را به ضیافت آرامش همراه با شادی های مسجد توفیق مشهد مست کننده می برد. اما کدام کلیسا تا این حد هیجان انگیز، شاد و راضی کننده است؟ – مسجدی که بر اساس دین ساخته شده و اظهار ایمان در آن چشم دل می نشیند. – زمینه ساز حفظ حریم خدا و جهان اسلام باشید. – امام جماعتش باید عالم دینی باشد که حق طلب باشد. آن عالمانی که زیارت خود را عبادت می دانند، وارثان پیامبران خدا نامیده می شوند. – عطر ملکوت و زیبایی تله ها را در آنجا رزرو مسجد توفیق مشهد می توان دید و یافت. – مسجدی که نپذیرد و با نفاق و تفرقه و خرافه و شکوه مبارزه کند. – کجا، با وجود سادگی و بی ضرری; صداقت، پاکی، مسئولیت پذیری و شعاع رحمت خداوند در درون است. – محلی که حافظ نیازمندان باشد و نیازمندان را بگشاید و نیازمندان را نگه دارد. – آنها آن را پایگاه مقاومت در برابر نقشه ها، توطئه ها و وسوسه های ارواح شیطانی قرار دادند. – انتقام، دشمنی، محبت و بی تفاوتی به دوستی و محبت، شناخت مسئولیت اجتماعی و انسانی و اعتقادی تزلزل ناپذیر تبدیل می شود.